از سرگیری زندگی عادی مردم در منطقه زینبیه دمشق

از سرگیری زندگی عادی مردم در منطقه زینبیه دمشق
اهالی منطقه زینبیه دمشق با از سرگیری زندگی عادی به رژیم صهیونیستی نشان دادند این حمله، هیچ دستاوردی برای آنها نداشته است.
منبع خبر : iribnews.ir