پدر ۴۷ ساله دشتستانی ناجی بیماران نیازمند به اهدای عضو شد

پدر ۴۷ ساله دشتستانی ناجی بیماران نیازمند به اهدای عضو شد
بوشهر- رئیس مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: پدر ۴۷ ساله ساکن وحدتیه شهرستان دشتستان جانی دوباره به بیماران نیازمند اهدای عضو بخشید.
منبع خبر : mehrnews.com