نقض حقوق بشر در زندان‌های آمریکا (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۹/۰۷)

نقض حقوق بشر در زندان‌های آمریکا (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۹/۰۷)
فیلم » سیاسی

گزارش بشنویم از نقض حقوق بشر در آمریکا با دو میلیون زندانی. سالانه چهار هزار نفر در زندان های آمریکا جان خود را از دست می‌دهند. کارشناسان می‌گویند آمریکا با چنین اقداماتی نمی تواند دیگران را به رعایت حقوق بشر دعوت کند ...

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷- ۱۸:۰۷

منبع خبر : iribnews.ir