حاج قاسم میر حسینی ، شهیدی که به تنهایی یک لشگر بود

حاج قاسم میر حسینی ، شهیدی که به تنهایی یک لشگر بود
مراسم گرامی داشت حاج قاسم میر حسینی یار و هم رزم شهید حاج قاسم سلیمانی در شهرستان زابل برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir