هند تکلیف پروژه‌های نیمه کاره خود را در افغانستان روشن کند

هند تکلیف پروژه‌های نیمه کاره خود را در افغانستان روشن کند


هند: کسب اعتماد از دست رفته افغانستان به زمان نیاز دارد

هند: کسب اعتماد از دست رفته افغانستان به زمان نیاز دارد

طالبان ابراز امیدواری کرد که هند پروژههای خود را در افغانستان تکمیل کند

طالبان ابراز امیدواری کرد که هند پروژههای خود را در افغانستان تکمیل کند
هند: کسب اعتماد از دست رفته افغانستان به زمان نیاز دارد

یک هیئت حکومت هند برای نخستین بار پس از تسلط طالبان به کابل ...

یک هیئت حکومت هند برای نخستین بار پس از تسلط طالبان به کابل ...
www.tasnimnews.com › بین الملل › افغانستان

چابهار، سنگ بنای هند در استراتژی نفوذ منطقه ای - دیپلماسی ایرانی

چابهار، سنگ بنای هند در استراتژی نفوذ منطقه ای - دیپلماسی ایرانی
شنکر گفت زمانی که مشکلات موجود حل نشود، هند نیز نمیتواند در بخشهای مختلف با افغانستان ارتباط برقرار کند. باین اظهارات در حالی مطرح میشود که ...

کشف یک مقبره نیمهکاره ۳۸۰۰ ساله - ایسنا

کشف یک مقبره نیمهکاره ۳۸۰۰ ساله - ایسنا
تکلیف

بازکاوی نقش انگلستان و کمپانی هند شرقی در جدایی افغانستان از ...

بازکاوی نقش انگلستان و کمپانی هند شرقی در جدایی افغانستان از ...
نیمه

وزارت اقتصاد: کار برخی پروژههای نیمهکاره در کشور آغاز خواهد شد

وزارت اقتصاد: کار برخی پروژههای نیمهکاره در کشور آغاز خواهد شد
کاره

هند و افغانستان به امضای پیمان استراتژیک توافق کردند - BBC

هند و افغانستان به امضای پیمان استراتژیک توافق کردند - BBC
خود

آیا دهلی نو کریدور شمال ـ جنوب را یکسره به چین میبازد؟ - مناطق آزاد

آیا دهلی نو کریدور شمال ـ جنوب را یکسره به چین میبازد؟ - مناطق آزاد
روشن
منبع خبر : yjc.news