ورود 57 درصد زائران سرزمین وحی به عربستان تا پایان امشب

ورود 57 درصد زائران سرزمین وحی به عربستان تا پایان امشب
تا پایان امشب 22 هزار و 661 نفر از زائران و کارگزاران حج 1401 وارد عربستان می شوند.
منبع خبر : iribnews.ir