صدها فرد مسلح در «طفس» درعا سوریه به آشتی ملی ملحق شدند

صدها فرد مسلح در «طفس» درعا سوریه به آشتی ملی ملحق شدند
خبرگزاری رسمی سوریه از اقدام صدها فرد مسلح در شهر طفس واقع در حومه درعا سوریه نسبت به تحویل سلاح ها و مهمات خود و پیوستن به روند آشتی ملی خبر داد.
منبع خبر : mehrnews.com