صدور همه کارت‌های سوخت معوق پارسال

صدور همه کارت‌های سوخت معوق پارسال
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: تمامی کارت‌های هوشمند سوخت معوق مربوط به سال ۱۴۰۰ صادر و به پست ارسال شده است.
منبع خبر : iribnews.ir