موزه‌های برتر سال ۱۴۰۱ معرفی شدند

موزه‌های برتر سال ۱۴۰۱ معرفی شدند
موزه‌های برگزیده در پانزدهمین دوره آئین برتر ۱۴۰۱ توسط ایکوم ایران در موزه هنرهای معاصر معرفی شدند.
منبع خبر : mehrnews.com