ساخت صدها مُهر و سربرگ خارجی جعلی

ساخت صدها مُهر و سربرگ خارجی جعلی
ساخت صدها مُهر و سر برگ خارجی جعلی در زمان ترخیص کالا، ۲۶ اظهار نامه به ارزش معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار نمونه ای از جعل اسناد شرکت کروز است.
منبع خبر : iribnews.ir