ورود مجلس به ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی

ورود مجلس به ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی
مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفته بودند، تعرفه جدید صادرات محصولات جالیزی را، تا پایان شهریور، اعلام می کنند اما هنوز اعلام نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir