تلاش برای تشکیل میز فعال سمن ها در ستاد حقوق بشر

تلاش برای تشکیل میز فعال سمن ها در ستاد حقوق بشر
دبیر ستاد حقوق بشر گفت: در حال احصاء چند موضوع مهم برای تعامل با سازمان‌های مردم نهاد و تشکیل میز فعال سمن‌ها در ستاد حقوق بشر هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir