باید مجمع خیرین حامی فناور در آذربایجان غربی ایجاد شود

باید مجمع خیرین حامی فناور در آذربایجان غربی ایجاد شود
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت:۲۶۵ ایده برای رویداد بین المللی تاک ۲ارسال شده است.
منبع خبر : yjc.news