ورزش عاملی برای توسعه جوامع است/ورزش صدور فرهنگ و اقتصاد به جهانیان است

ورزش عاملی برای توسعه جوامع است/ورزش صدور فرهنگ و اقتصاد به جهانیان است
شهردار کرمانشاه با بیان اینکه ورزش عامل توسعه است گفت : کسب مدال توسط ورزشکاران در عرصه جهانی اعتبار ملی و حیثیت کشور است.
منبع خبر : yjc.news