باید موتور پروژه‌های زیرساختی فرهنگی را در شیراز به حرکت درآورد

باید موتور پروژه‌های زیرساختی فرهنگی را در شیراز به حرکت درآورد
عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: باید موتور پروژه‌های زیرساختی و پروژه‌های عمرانی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را به حرکت درآورد.
منبع خبر : yjc.news