رئیس جمهور فنلاند: پیوستن به ناتو گامی تاریخی برای این کشور است

رئیس جمهور فنلاند: پیوستن به ناتو گامی تاریخی برای این کشور است
سائولی نینیسته گفت: ما این گام تاریخی را پس از بررسی‌های عمیق و دقیق برداشتیم. تصمیم پیوستن به ناتو از طریق پارلمان اتخاذ شد.
منبع خبر : iribnews.ir