تلاش دامپزشکی برای استقلال مالی ناظران بهداشتی

تلاش دامپزشکی برای استقلال مالی ناظران بهداشتی
رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد تا کمتر از یک ماه دیگر، طرح استقلال ناظران بهداشتی از کشتارگاه‌ها اجرایی می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir