حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کرمانشاه

حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کرمانشاه
معاون اقتصادی استاندار کرمانشاه گفت : حمایت از شرکت‌های دانش بنیان کرمانشاه در دستور کار قرار دارد.
منبع خبر : yjc.news