اوقات شرعی ششم مهرماه در سمنان

اوقات شرعی ششم مهرماه در سمنان
امروز سه شنبه، ششم مهرماه، بیست و یکم صفر و بیست و هشتم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir