اوقات شرعی بیست و یکم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و یکم مرداد ماه در سمنان
امروز جمعه، بیست و یکم مرداد ماه، چهاردهم محرم، دوازدهم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir