اوقات شرعی بیست و پنجم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و پنجم آبان ماه در سمنان
امروز سه شنبه، بیست و پنجم آبان ماه، دهم ربیع الثانی و شانزدهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir