اوقات شرعی بیست و هفتم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و هفتم مرداد ماه در سمنان
امروز پنجشنبه، بیست و هفتم مرداد ماه، بیستم محرم، هجدهم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir