اوقات شرعی بیست و چهارم مرداد ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و چهارم مرداد ماه در سمنان
امروز دوشنبه، بیست و چهارم مرداد ماه، هفددهم محرم، پانزدهم آگوست است.
منبع خبر : iribnews.ir