رئیسی: تولید دانش‌بنیان راهبرد نجات‌بخش کشور است

رئیسی: تولید دانش‌بنیان راهبرد نجات‌بخش کشور است
رئیس جمهور گفت: تولید دانش‌بنیان راهبرد نجات‌بخش کشور است و دولت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در زمینه تقویت تولید در روستاها حمایت می‌کند.
منبع خبر : iribnews.ir