تسهیل پیشرفت ملی با استمرار اقدامات در وزارت نفت

تسهیل پیشرفت ملی با استمرار اقدامات در وزارت نفت
سخنگوی دولت نوشت: استمرار اقدامات صد روز اول دولت در وزارت‌ نفت، پیشرفت ملی را تسهیل می‌کند و شتاب می‌بخشد.
منبع خبر : iribnews.ir