چگونه گرفتار تهدیدات سایبربولینگ نشویم؟

چگونه گرفتار تهدیدات سایبربولینگ نشویم؟
سایبربولینگ در واقع به آزار و اذیت‌هایی می‌گویند که در فضای مجازی صورت می‌گیرد و شامل هرگونه تحقیر، تهدید، توهین و تمسخر است.
منبع خبر : iribnews.ir