آمریکا ۳ هواپیمای خطوط هوایی ایران را تحریم کرد

آمریکا ۳ هواپیمای خطوط هوایی ایران را تحریم کرد
وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که سه فروند هواپیمای تحت کنترل خطوط هوایی ایران در فهرست سیاه این وزارتخانه قرار گرفته است.
منبع خبر : mehrnews.com