افزایش ۱۸ درصدی تولید در بخش کشاورزی طی ۴ تا ۵ سال آینده

افزایش ۱۸ درصدی تولید در بخش کشاورزی طی ۴ تا ۵ سال آینده
رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی در تهران، گفت: مهمترین مطالبه رئیس جمهور از ما مطالبه مقام معظم رهبری در ابتدای سال و دانش بنیان شدن کشاورزی است.
منبع خبر : iribnews.ir