بیانیه سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پی رحلت آیت‌الله صادقی

بیانیه سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پی رحلت آیت‌الله صادقی
سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پی رحلت آیت‌الله صادقی بیانیه‌ای صادر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir