فضاهای شهری تهران برای معلولان مناسب‌سازی می‌شود

فضاهای شهری تهران برای معلولان مناسب‌سازی می‌شود
شهردار پایتخت نوشت: یکی از وظایف مدیریت‌شهری تهران مناسب سازی فضاهای شهری برای ایجاد تسهیلات و ارائه بهتر خدمات به عزیزان معلول است.
منبع خبر : iribnews.ir