جزئیاتی جدید از حادثه خروج از ریل قطار طبس

جزئیاتی جدید از حادثه خروج از ریل قطار طبس
توضیحات سید میعاد صالحی مدیر کل راه آهن را در خصوص سانحه قطار طبس به یزد را مشاهده می کنید.
منبع خبر : mehrnews.com