واگذاری مسئولیت کمربندی شیراز به شهرداری

واگذاری مسئولیت کمربندی شیراز به شهرداری
با دستور استاندار فارس مسئولیت کامل کمربندی جنوبی شیراز به شهرداری واگذار شد.
منبع خبر : yjc.news