فرماندهی انتظامی همواره منشأ خدمات برای ایران بوده است

فرماندهی انتظامی همواره منشأ خدمات برای ایران بوده است
فرمانده کل ارتش در پیامی ضمن تبریک هفته فراجا گفت: فرماندهی انتظامی کشور همواره منشأ خدمات و اقدامات ارزشمند برای ایران بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir