نگران افزایش مبتلایان به امیکرون هستیم

نگران افزایش مبتلایان به امیکرون هستیم
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: به دلیل واکسیناسیون بسیار کم دز سوم، نگران افزایش چشمگیر مبتلایان به امیکرون هستیم.
منبع خبر : iribnews.ir