دومین شب اعتراضات و اغتشاشات در کشور

دومین شب اعتراضات و اغتشاشات در کشور
در پی درگذشت مهسا امینی امروز هم چند شهر شاهد تجمعاتی بود.
منبع خبر : iribnews.ir