جوانی جمعیت از مهمترین رویکردهای سازمان پزشکی قانونی

جوانی جمعیت از مهمترین رویکردهای سازمان پزشکی قانونی
رئیس سازمان پزشکی قانونی: تحقق قانون جوانی جمعیت از مهمترین برنامه‌های این سازمان است، هر چند که در این قانون درباره سقط درمانی دستورالعملی برای سازمان پزشکی قانونی لحاظ نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir