تشييع و خاكسپاري جانباز شهيد گل محمد محمديان

تشييع و خاكسپاري جانباز شهيد گل محمد محمديان
جانباز ۷۰ درصد گل محمد محمدیان به یاران شهیدش پیوست.
منبع خبر : iribnews.ir