اظهار نظر اولیه پزشکی قانونی درباره فوت مهسا امینی

اظهار نظر اولیه پزشکی قانونی درباره فوت مهسا امینی
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در اظهار نظر اولیه خود اعلام کرد که هیچگونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه مهسا امینی مشاهده نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir